Политика за защита на личните данни:

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

В зависимост от конкретния случай ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

    обработката е необходима за изпълнение на задълженията на ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
    обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
    обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
    налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.

При обработването на данните ви ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

Данните, които събираме са:

1. вашите лични имена или псевдоним
2. валиден имейл адрес
3. телефон
4. физически адрес за доставка и/или кореспонденция
5. възможни предпочитания
6. допълнителни данни (потребителско съдържание и/или данни за фактура), които потребителят сам въвежда

 

При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие попълвате следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни.

Аз давам съгласието си личните ми даннин, събирани и обработвани от  ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на  ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД , които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик , с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните , както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп , на коригиране и заличаване на събраните данни.